Saturday, June 27, 2009

Permohonan Biasiswa Program Izajah Galam Negara (PIDN) JPA dibuka sekarang

Permohonan Tawaran Biasiawa Jabatan Perkhidmatan Awam di bawah Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) Bagi Mengikuti Pengajian Peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda Di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Dalam Negara Bagi Sesi 2009/2010 telah dibuka sekarang.

Permohonan dibuka kepada pelajar yang telah mendapat surat tawaran untuk melanjutkan pengajian peringkat diploma atau Ijazah sarjana muda Sesi 2009/2010 dan pelajar yang sedang mengikuti pengajian tahun 2 dan ke atas di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (Universiti Teknologi Petronas, Universiti Tenaga Malaysia Dan Universiti Multimedia sahaja) untuk mendapatkan biasiswa tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Tempoh Permohonan: 27 Jun 2009 - 10 Julai 2009

Link membuat permohonan: http://esilav2.jpa.gov.my

No comments: